Nieuws


Aanvraag baaldag

De clubs, uitkomende in de 1 klasse en lager (mannen), vrouwen en jeugd (cat B), worden in de gelegenheid gesteld in de periode van 1 september tot 1 maart om 1 keer per team per seizoen uitstel van competitieverplichtingen aan te vragen. De aanvraag dient schriftelijk door de secretaris van de vereniging te worden ingediend en moet uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan betreffende wedstrijd in het bezit zijn van het districtsbureau.