Nieuws


Uitnodiging Jaarvergadering

Beste leden van FC Andarinyo,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van FC Andarinyo op woensdag 6 september 2017.

Deze vergadering vindt plaats in de Bhoele en start om 20:00 uur.

Behandeld wordt onder andere het voorstel van het bestuur om de contributie met € 1,- per maand te verhogen.

Je aanwezigheid op de vergadering wordt zeer op prijs gesteld.

 

Tot ziens op de jaarvergadering.

Het bestuur van FC Andarinyo