Verenigingsregels

Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig!

Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze vereniging opgesteld.

• Respect in- en buiten de sportzalen. Speciaal naar scheidsrechters en tegenstanders.
• In alle sporthallen is het verboden om te roken. Dit geldt ook voor kleedkamers en kantine`s.
• Indien je team sponsorkleding krijgt dien je daar netjes en zuinig mee om te gaan. Kapotte shirts en broeken komen voor eigen rekening van het team.
• Sponsorkleding is overigens geen vast gegeven. Bij het ontbreken van een sponsor dien je zelf zorg te dragen voor de juiste kleding. (rekening houden met de kleuren groen/wit)
• Het niet komen opdagen tijdens een wedstrijd is uit den boze. TIP: Probeer via de teamleiders app rechtstreeks spelers te benaderen. Eventuele boete voor het niet opdagen is voor rekening van het gehele team.
• Als jouw team de laatste wedstrijd speelt in de BHOELE is het jullie taak om de zaal op te ruimen. In de berging hangen foto`s hoe alles moet komen te staan.
• Het gebruik van drank en/of eten is in de sportzaal niet toegestaan.
• Drugsgebruik en drugsbezit in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.
• Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding voor sancties.
• Een ieder die zich niet aan de gedragsregels houdt wordt op dit gedrag aangesproken en zo nodig worden er maatregelen getroffen.

Wij vertrouwen op jullie medewerking, zodat wij ook dit jaar weer een mooi en sportief seizoen hebben.
Sportieve groet.
Namens het bestuur,
Edwin Gerritsen