De contributie van de maanden november en december gaan weer omlaag naar 2,50 Euro, Voor de maand Januari komt het bestuur nog op terug.Competitie zal dit seizoen doorgaan tot 25 Juni 2021 als Corona dit toe laat.Donderdag 28 Januari 2021 is er een online jaarvergadering. Wilt u hierbij aanwezig zijn stuur dan een mail naar edwingerritsen66@hotmail.com.